راهکارهای جامع هوشمندی کسب و کار

رویکرد سازمان ها به سمت بهره گیری از هوشمندی کسب و کار گرایش پدا کرده است. هوشمندی کسب و کار، کاربرد تجاری داده کاوی شامل تجزیه و تحلیل داده های آماری وضیعت های کسب و کار سازمان و جنبه های…

اطلاعات بیشتر

راهکار جامع مدیریت زنجیره تولید(SCM)

برآورده شدن انتظارات مشتری با یک زنجیره تامین پاسخگو   یک شبکه عرضه بهنگام، سراسری و آنلاین را با فرآیندهای مدیریت زنجیره تامین(SCM)اجراکنید، از برنامه ریزی تقاضا تا مدیریت موجودی است. راهکار اتوماسیون پاچیو سیستم، یکپارچه با سایر راهکارهای آن،…

اطلاعات بیشتر

راهکار رایانش ابری

یکی از روش های نو در ارائه خدمات فن آوری اطلاعات به سازمان ها و مجموعه های صنعتی ارائه خدمات برون سپاری به صورت پردازش ابری یا Cloud Computing با هدف افزایش کیفیت خدمات ، کاهش هزینه و افزایش ضریب…

اطلاعات بیشتر

راهکار فروشگاه های زنجیره ای

مدیریت شعب فروشگاه های زنجیره ای این راهکار کلیه مراحل کار از مراحل عملیات فروشگاهی، ارتباط با مشتریان، مدیریت خرید و انبارداری و زنجیره تأمین را تحت پوشش قرار می دهد. از جمله فروشگاه های رنجیره ای میتوان به فروشگاههای…

اطلاعات بیشتر

راهکار صنایع تولیدی

راهکار پاچیو سیستم ویژه صنایع تولیدی راهکار منعطفی است که میتوانید آن را متناسب با نیازمندی های خود سفارشی کنید. چه کسب و کاری بزرگی باشید چه کوچک و متوسط، پاچیو سیستم به شما کمک میکند برای مدیریت بهتر عملیات…

اطلاعات بیشتر

برنامه‌ریزی منابع سازمانی

در بازار های رقابت جهانی ، سازمان های به یافتن راه حل های کسب و کاری بهتر با ساختار های انعطاف پذیر و قابل اطمینان تر نیاز دارند. بسیاری از زیر ساختار های سازمانی و تشکیلاتی توسط سیستم های اطلاعاتی…

اطلاعات بیشتر