رایانش ابری؛ بستری برای پیاده‌سازی هوشمندی کسب‌وکار

رایانش ابری یک سیستم توزیع شده در مقیاس بالاست که صرفه جویی اقتصادی در مقیاس را به همراه دارد. در این سیستم ها منابع به صورت انتزاعی تجمیع و مجازی سازی میشوند که این کار به مقیاس پذیر شدن این منابع کمک میکند. در واقع قابلیت مدیریت توان محاسباتی فضای ذخیره سازی، زیر ساخت و ارائه ی خدمات بر اساس تقاضای مصرف کنندگان فراهم میشود. در مدل های رایانش ابری هزینه ها با عنوان حق اشتراک و به صورت دوره ای پرداخت میشود و مشتری نیازی به پرداخت یک جای هزینه ندارد. مهمترین ویژگی های رایانش ابری را میتوان در موارد زیر خلاصه نمود:

. مقیاس پذیری بسیار بالا در سطح بین المللی
. ارائه دید یکچارچه از خدمات و امکانات و به کاربران خارج از محیط رایانش ابری
. ایجاد صرفه ی اقتصادی در مقیاس گسترده
. دارای قابلیت تنظیم خدمات به صورت پویا از طریق مجازی سازی
. ارائه ی خدمات بر مبنای میزان تقاضا و صرفه جویی در منابع
. روند تکامل رایانش ابری