تمرکز خرده‌فروشان بر هوشمندی تجاری ویژه خرده‌فروشی

تقاضا برای یک محصول تناسب مستقیمی با عرضه آن دارد. مسیر طی شده از عمده فروش تا خرده فروش و در پایان فرد مصرف کننده، یک زنجیره ارائه خدمات کامل را شکل میدهد. خرده فروش کسی است که با حداقل قیمت کالا ها را از یک عمده فروش خریداری میکند و آنها را با هدف سودآوری در مقیاس کوچکتر یه مصرف کننده میفروشد. امروزه مصرف کنندگان بسیار هدف مند و گزینش شده کالا ها و خدمات مربوط به آن را انتخاب میکنند به همین دلیل است که به خرید از طریق اینترنت، ابزار های همراه و وب سایت های اجتماعی رو آورده است. راهکار هوشمندی تجاری ویژه خرده فروشی نیز با همین هدف طراحی شده است تا تصمیمات را بهبود بخشد ، عملکرد های مالی بهینه کند مشکل های سطحی را شناسایی و بررسی کند.
در بازار خرده فروشی همواره شرایط رقابتی جدی جریان داشته است. از سوی دیگر در حال حاضر تجزیه و تحلیل بازاریابی نیز با هدف کاهش این فشار رقابتی بر خرده فروشی ها توسعه و روزافزون در حال افزایش بوده است و تحلیل گر بازاریابی تلاش میکند تا نقاط ضعف و قوت خرده فروشان را تحلیل کند. براین اساس صاحبان خرده فروشی با افتتاح فروشگاه های اجناس متنوع میکوشند تا بهترین خدمات را به مصرف کنددگان ارائه کنند.
تکنیک و روش تراکم آمد و شد اطلاعات عبور و مرور مشتریان را در زمان های مختلف پایش میکند و راهکار های هوشمندی تجاری بر اساس آنها گزارش های تحلیلی ارائه میدهد. در دنیای خرده فروشی راهکار هوشمندی تجاری ویژه تراکم آمد و شد در نهایت به بهبود عملکرد راهکار خرده فروشی می انجامد. این نوع راهکار هوشمندی تجاری با مد نظر قرار دادن عملکرد مشتریانی که خرید موفق دارند عمل میکند.