راهکار جامع مدیریت زنجیره تولید(SCM)

برآورده شدن انتظارات مشتری با یک زنجیره تامین پاسخگو

 

یک شبکه عرضه بهنگام، سراسری و آنلاین را با فرآیندهای مدیریت زنجیره تامین(SCM)اجراکنید، از برنامه ریزی تقاضا تا مدیریت موجودی است.

راهکار اتوماسیون پاچیو سیستم، یکپارچه با سایر راهکارهای آن، موجب بهینه سازی مدیریت تمام وضیعت های گردش کالا ذر زنجیره تامین و بهینه سازی فرآیند انبار شده و هزینه های کسب و کارها را کاهش میدهد و تولیدات و آنها را افزایش و به سود آوری و بهره وری آن کمک میکند.

نرم افزار جامع مدیریت زنجیره تولید(SCM) پاچیو سیستم

بهینه سازی عرضه و تقاضا با استفاده از فناوری های نوین

 

پاچیو سیستم جریان گردش اطلاعات و نقدینگی را با راهکار  مدیریت زنجیره تامین خود مدیریت میکند. در هر مقیاسی از کسب و کار که هستید با پاچیو سیستم به مشتریان خود اجازه میدهید تا محصول مناسب را در زمان مناسب، در جای مناسب و با قیمت مناسب بدست آورند. با در نظر گرفتن فرآیند های فروش و مدیریت انبار در میان عناصر مهم زنجیره تامین،پاچیو سیستم به شما کمک میکند تا کیفیت خدمات و رضایتمندی مشتریان را افزایش دهید.اتوماتیک کردن این فرآیند ها که به صورت یکپارچه زنجیره تامین از فرآیند سفارش گیری و تولید تا رسیدن به مشتری به اتمام میرسد.