پرتال مشتریان و اهمیت آن در ارائه خدمات به مشتریان

تعامل مناسب با مشتریان و جلب رضایت آنها دغدغه ی هر سازمانی است مدل های ارتباط با مشتریان در سال های اخیر تحت تاثیر توسعه ی روزافزون فناوری های اطلاعات تغییرات بنیادی داشته است. این موضوع در بخش خدمات پس…

اطلاعات بیشتر

مدیریت ارتباط با تامین‌کننده چیست؟

افزایش رقابت و تحولات بازار و محیط کسب و کار ، روش های تامین اقلام و ارتباط میان خریداران و تامین کنندگان را تغییر داده است. از این رو روابط بین سازمان و تامیین کنندگان آن برای هر سازمانی حیاتی…

اطلاعات بیشتر

چرا باید از راهکارهای یکپارچه برای مدیریت کسب‌و‌کار خرده‌فروشی استفاده کنیم؟

کسب و کار توسعه یافته خرده فروشی که از سیستم های جزیره ای استفاده میکنند با مسائل گوناگونی مواجه هستند و ممکن است این مسائل به اندازه ای جدی باشند که  رشد سازمان رابگیرند. فرآیند های نامناسب و غیر یکپارچه،…

اطلاعات بیشتر

IFRS چیست؟

استاندارد گزارشگری مالی بین المللی IFRS، به مجموعه ای از استاندارد های حسابداری گفته میشود که توسط هیات استاندارهای حسابداری بین المللی IASB تدوین شده اند.هدف این استاندارد ها، تهیه صورت های مالی شرکت های سهامی در قالب یک استاندارد…

اطلاعات بیشتر

سیستم اطلاعات منابع انسانی (HRIS)

مدیریت منابع انسانی از طریق برنامه ریزی کارآمد و اثربخش میتواند حجم و ترکیب نیروی انسانی مورد نیاز برای آینده را فراهم ساخته و یا توانایی های نیروهای موجود را ارتقا بخشد. از این رو برای تداوم موجودیت سازمان و…

اطلاعات بیشتر

راهکارهای جامع هوشمندی کسب و کار

رویکرد سازمان ها به سمت بهره گیری از هوشمندی کسب و کار گرایش پدا کرده است. هوشمندی کسب و کار، کاربرد تجاری داده کاوی شامل تجزیه و تحلیل داده های آماری وضیعت های کسب و کار سازمان و جنبه های…

اطلاعات بیشتر

راهکار جامع مدیریت زنجیره تولید(SCM)

برآورده شدن انتظارات مشتری با یک زنجیره تامین پاسخگو   یک شبکه عرضه بهنگام، سراسری و آنلاین را با فرآیندهای مدیریت زنجیره تامین(SCM)اجراکنید، از برنامه ریزی تقاضا تا مدیریت موجودی است. راهکار اتوماسیون پاچیو سیستم، یکپارچه با سایر راهکارهای آن،…

اطلاعات بیشتر