نرم افزار اتوماسیون اداری

نگهداری سوابق مکاتبات اداری جهت دسترسی آسان و ارائه پاسخ های به موقع به طرف های تجاری و غیر تجاری همواره یکی از پیچیده ترین امور هر سازمان بوده و علیرغم پیشرفت ارتباطی مشکل به شکل وسیعی در نهاد ها خصوصی و دولتی روز افزون در حال افزایش است.

نرم افزار اتوماسیون اداری پاچیو سیستم به شکل یک ابزار قدرتمند و با امکانات خاص قابلیت هایی در اختیار مدیران قرار میدهد که بتوانند به روش بدون بهره گیری از کاغذ به مدیریت سازمان و نهاد خود بپردازند.

با کمک این نرم افزار مدیران و اشخاص میتوانند بدن حضور فیزیکی در نهاد خود در هر لحظه و در هر کجا به نامه ها و ارجاعات خود دسترسی داشته و تمامی عملیات خود را سازماندهی و کنترل نمایند.

همخوانی و سراسر بودن با ابزار های گردش کار پاچیو سیستم از مزیت ها و قابلیت های خاص این نرم افزار میباشد.

به سهولت میتوانید به فرم های اداری و سازمانی خود دسترسی نمایید علاوه بر این این امکان را نیز دارید که گردش های کاری خود را تعریف نمایید.