نرم افزار حسابداری و مالی

این نرم افزار به عنوان قالب عملیات مالی میباشد و باید به شکلی طراحی شود که قابل استفاده در هر نوع سازمان از قبیل بازرگانی،خدماتی،پیمانکاری،تولیدی و… باشد.

نرم افزار مالی و حسابداری پاچیو سیستم به شما این اجازه رو میدهد که وقتی به طور مثال خرید کالایی را ثبت میکنید نرم افزار سند حسابداری آن را صادر کرده و در حساب های خرید کالا و شخصی که از او خرید شده ثبت میکند و به طور اتوماتیک تعداد و قیمت کالای خریداری شده و موجودی انبار را چک میکند.

سپس در قسمت پرداخت سیستم به طور اتوماتیک چک یا وحه نقد پرداخت شده را سیستم ثبت میکند و گزارشات مالی را به روز میکند و در اختیار مسئولین قرار میدهد.

بسیاری از نرم افزار های حسابداری فقط برای صدور فاکتور برای مشتری و کنترل موجودی صندوق و کالای موجود در انبار ساخته شده است و مناسب استانداردهای دفاتر قانونی دو طرفه بوده که میتوان هم با دید بازاری و هم حسابداری از آن استفاده کرد.

نهاد هایی که این نرم افزار ها استفاده میکنند به 3 گروه تقسیم میشوند:

1. کارخانه ها ، ادارات و …
2. شرکت ها ، کارگاه ها و …
3. فروشگاه ها ، مغازه ها و …