نرم افزار مدیریت منابع انسانی (HRMS)

پاچیو سیستم با تمرکز بر شناخت بازار و نیاز های خاص ارگان ها و سازمان های ایرانی به تحلیل و طراحی سیستم های جامع و یکپارچه منابع انسانی پرداخته است.

سیستم های مدیریت منابع انسانی به شما این امکان را میدهد که ضمن مکانیزه نمودن کلیه فرآیند های مدیریت منابع انسانی از اتلاف منابع جلوگیری کرده و منافع حاصل از افزایش بهروری دست یابید.

سیستم های مدیریت منابع انسانی پاچیو سیستم

 

امکانات پاچیو سیستم در پوشش دهی قوانین حکمی متنوع کارکنان در نرم افزار پاچیو سیستم و نیز قابلیت های آن در انطباق با شیفت های کاری متنوع و رضایت کارکنان را در لایه های مختلف سازمان به دنبال داشته است.

از شاخصه های مهم نرم افزارهای جامع مدیریت منابع انسانی پاچیو سیستم میتوان به قابلیت انطباق با قوانین مختلف کشور از قبیل خدمات کشوری،قانون کار،هیات علمی و… ، برخورداری از پیشخوان کارکنان(ESS)،ابزار قدرتمند انتقال اطلاعات از سیستم های موجود،یکپارچگی کامل اطلاعات و فرآیندی،مناسب بودن برای سازمان هایی با ابعاد بزرگ و چندیدن هزار نفر پرسنل و گزارش کار پیشرفته با قابلیت تولید انواع گزارش های لیستی ،آماری و نموداری اشاره کرد.