نرم افزار مدیریت روابط با مشتری (CRM)

رضایت مشتری و بهبود تجربه مشتری موضوعاتی است که امروزه بیش از هر زمانی ارجعیت داده میشود و شرکت ها و نهاد ها سعی دارند در تمامی عرصه ها مطابق انتظار و خواست مشتریان عمل کنند.

البته این رویکرد عمومی به مشتری مداری بیش از آنکه به خاطر محبت و نوع دوستی باشد ، از روی اجبار است و شرکت ها از آن به عنوان یک استراژی رقابتی برای افزایش در آمد و سود آوری بهره میبرند.

نرم افزار CRM پاچیو سیستم

نرم افزار CRM پاچیو سیستم یکی از برترین نرم افزار های مدیریت ارتباط با مشتری است که شرکت های داخی و خارجی زیادی از ان بهره میبرند.

شش کاربرد نرم افزار CRM

1.مدیریت فروش

2.مدیریت بازاریابی

3.مدیریت خدمات پس از فروش

4.بانک اطلاعات مشتریان

5.مدیریت خدمات پشتیبانی

6.کاتالوگ محصولات