نرم افزار تعمیر و نگهداری (PM)

مبحث نگهداری و تعمیرات یکی از مباحث مهم هر صنعت میباشد که از راه های مختلف منجر به افزایش بهره وری و کارایی میگردد.

به این دلیل که با توجه به کمیابی منابع اعم از انرژی،نیروی انسانی،سرمایه و…. میتواند کمک بزرگی در حهت دستیابی به اهداف مذکور باشد.

از طرفی رشد روز افزون فناوری و لازمه بهبود بهره وری ماشین آلات و تجهیزات حرکت به سوی اتوماسیون را سرعت داده است.

نگاهی به آمار نیروی انسانی فعال در منابع مختلف گویا است که اتوماسیون موجب کاهش نسبی تعداد پرسنل مستقیم تولد و افزایش درگیر با نگه داری و تعمیرات شده است.

برخلاف اینکه که اتوماسیون نیازمند سرمایه گذاری های سنگین است اما برای در اختیار داشتن ماشین آلات و تجهیزات تا حدودی متناسب و ضرورت دارد.

این نرم افزاربر اساس تحلیل سیستم نت درچندین مرکز صنعتی طراحی گردیده و تا کنون در مراکز صنعتی مهمی نصب ، آزمایش و توسعه داده  شده است تا در شرایط موجود کشور پاسخگوی نیازهای کاربران باشد.