نرم افزار آب بهاء

نرم افزار محاسبه آب بهاء

امکان ثبت اطلاعات مشترکین به صورت مکانی در نقشه

امکان صدور و ارسال قبض به مشترکین به صورت پیامک و لینک پرداخت

امکان مشاهده تاریخچه قبض های پرداختی توسط مشترکین

امکان نمایش وضعیت مشترکین در داشبورد مدیریتی

امکان قرائت کنتور توسط تلفن همراه

و بسیار امکانات دیگر..

مناسب برای شهرک ها و روستا ها