نرم افزار مدیریت فرایندهای تجاری (BPM)

نرم افزار مدیریت فرآیندهای تجاری پاچیو سیستم راهکاری است که فرآنید های سنتی سازمان را با استفاده از ابزار های مختلف به فرآیندی الکترونیکی تبدیل میکند این فناوری جدید به سرعت جایگاه تاثیر گذار خود را در دنیای نرم افزار و به ویژه مدیریت اطلاعات پیدا کند.

به کمک سیستم مدیریت فرآیندهای کاری به سادگی و با سرعت بالا روال کاری سازمان را با استفاده از زبان گرافیکی ترسیم و بدون نیاز به دانش برنامه نویسی آن را به نرم افزار تحت وب تبدیل میکنید.

نرم افزار مدیریت فرآیندهای تجاری پاچیو سیستم

راهکار پاچیو کمک میکند تا ایده های مدیریتی را به راحتی به نرم افزار تبدیل کنید به طور کلی نرم افزار مدیریت فرآیندهای تجاری پاچیو سیستم راه حل هایی رائه میدهد تا بدون داشتن تیم تولید نرم افزار و صرف هزینه های فراوان برای آن ایده های نرم افزار خود را در سازمان پیاده کنید.

با توجه به تغییرات وسیع و سریع محیط سازمان ها عمل کردن به شیوه های مکانیزه و سنتی پاسخگوی نیاز های سازمان ها نخواهد بود.انجام امور به روش دستی موجب میشود فرآیند های کاری در سازمان ها در مدت زمان طولانی تر انجام میشود و در نتیجه سازمان همگام با سرعت تغییراتش تغییر نکند.

به علاوه اینکه سازمان نیازمند هزینه های اجرایی و زمان بیشتری نیز خواهد بود.